Beantwoording Kamervragen over reactie op advies 'Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd'

Ministers Van Engelshoven (OCW) en Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoorden vragen over de beleidsreactie op het advies 'Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd' van de Onderwijsraad.