Kamerbrief over enkele onderwerpen uit het WGO Water

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over enkele onderwerpen uit het Wetgevingsoverleg (WGO) Water van 26 november 2018.

De onderwerpen zijn:

  • locatie zandwinning IJsselmeer;
  • het bouwen van woningen in de uiterwaarden bij Arnhem;
  • brief van Stichting Veteranenziekte¬†over legionellarisico's bij zuiveringsinstallaties voor afvalwater;
  • perfluoroctaanzuur (PFOA);
  • visserij bij het Haringvliet;
  • microplastics in de Kaderrichtlijn Water (KRW);
  • energieopwekking door de waterschappen;
  • informatieplicht over lozingen.