Kamerbrief over ontwikkelingen pgb

Minister De Jonge (VWS) meldt een aantal ontwikkelingen met het persoonsgebonden budget (pgb). Het gaat om het pgb en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, het derdenbeding en de 5-minutendeclaratie in het Zvw-pgb.