Kamerbrief over voortgang diverse moties en toezeggingen marktwerking en mededinging

Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over diverse onderwerpen op het terrein van marktwerking en mededinging.