Kamerbrief stand van zaken erkende talen Fries en Nedersaksisch

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de bestuursafspraak Friese taal en cultuur 2019-2023 en het convenant Nedersaksisch.

Bijlagen