Kamerbrief over motie vangnetbepaling Opiumwet aanpak invoer grondstoffen drugs

Minister Grapperhaus (JenV) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op een motie van het Kamerlid Van Nispen (SP). De motie ging over het opnemen van een zogenoemde vangnetbepaling in de Opiumwet. Deze bepaling dient om de invoer van drugsgrondstoffen aan te kunnen pakken.