Beantwoording Kamervragen over de wapenstilstand en de VN waarnemingsmissie in Jemen

Minister Blok (BZ) beantwoordt de vragen van het Kamerlid De Roon (PVV) over de wapenstilstand en de VN waarnemingsmissie in Jemen.