Beantwoording Kamervragen over de felle kritiek van de Europese Rekenkamer op het EU-noodfonds voor Afrika

Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Haga (VVD) over de felle kritiek van de Europese Rekenkamer op het EU-noodfonds voor Afrika.