Beantwoording Kamervragen over privacyschending woningzoekenden

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen over onder andere woningcorporaties die woningzoekenden al bij inschrijving om een inkomensverklaring vragen.