Aanbiedingsbrief bij rapport 'Voortgezet Criminieel Handelen tijdens Detentie'

Minister Dekker (Rechtsbescherming) stuurt de definitieve versie van het rapport 'Voortgezet Crimineel Handelen tijdens detentie: Je gaat het pas zien als je het doorhebt. Onderzoek naar aard, omvang en aanpak' naar de Tweede Kamer.