Uitstelbrief op Kamervragen over bericht dat zorg in kleine woonvormen ouderen niet altijd goed geregeld is

Minister De Jonge (VWS) meldt de Tweede Kamer dat hij de vragen van het Kamerlid Geleijnse (50PLUS) niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden. De vragen gaan over het bericht dat zorg in kleine woonvormen voor ouderen niet altijd goed geregeld is.