Aanbiedingsbrief bij antwoorden op schriftelijke vragen over doorstroomrecht havo=vwo

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kwint (SP) naar de Tweede Kamer. Het Kamerlid had vragen gesteld over het bericht dat een 16-jarige scholier wil doorstromen naar het vwo, maar geen enkele school hem wil hebben. Bij de brief zit ook het rapport 'Terecht overstaprecht? Doorstroom havo-vwo'.