Kamerbrief met beleidsreactie op rapport over doorstroom havo-vwo

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) geeft zijn beleidsreactie op het onderzoek 'Terecht overstaprecht? Doorstroom havo-vwo'. Het rapport zit als bijlage bij de brief.