Kamerbrief met reactie op de verplichte eindtoets in het sbo en so

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt een reactie naar de Tweede Kamer over de verplichte eindtoets in het sbo en so.