Kamervragen over de zienswijze ‘Dierproeven ten behoeve van de Veehouderij’ van de RDA

Minister Schouten (LNV) beantwoordt Kamervragen van lid Wassenberg (PvdD) over de zienswijze ‘Dierproeven ten behoeve van de Veehouderij’ van de Raad voor Dieraangelegenheden.