Aanbiedingsbrief bij afschrift brief gemeente Huizen over beleidskader en Arhi-proces

Minister Ollongren ( BZK) stuurt een afschrift van de brief aan de gemeente Huizen over het beleidskader gemeentelijke herindeling en de toentertijd lopende Arhi-procedures in de regio Gooi en Vechtstreek.