Kamerbrief bij Adviesrapport OFL Verkenning Noordzeestrategie 2030

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stuurt het adviesrapport Verkenning Noordzeestrategie 2030 van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) naar de Tweede Kamer. Zij schrijft dat zij het OFL heeft gevraagd om een nader voorstel op basis van dit advies voor een Noordzeeoverleg onder onafhankelijk voorzitterschap van het OFL.