Beantwoording vragen over websites die sjoemelen met kaartverkoop

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de schriftelijke vragen van het Kamerlid Kwint (SP) over ‘websites die sjoemelen met kaartverkoop’.