Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over de opening van een gemeenteraadsvergadering met een gebed

Minister Ollongren (BZK) laat de Tweede Kamer weten dat ze de vragen van het Kamerlid Kuiken (PvdA) over de opening van een gemeenteraadsvergadering met een gebed niet binnen het gestelde termijn kan beantwoorden.