Uitstelberief Kamervragen over het bericht 'Veel gedetineerden gaan in de cel door met drugshandel smokkel of afpersing'

Minister Dekker (Rechtsbescherming) stelt de beantwoording van de vragen van het Kamerlid  Markuszower (PVV) uit. De vragen gingen over het bericht 'Veel gedetineerden gaan in de cel door met drugshandel, smokkel of afpersing'.