Kamerbrief over agrarische leegstand en ruimtelijk instrumentarium

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van de Kamerleden Ronnes en Geurts (beiden CDA). De motie verzoekt de regering daarin om samen met het IPO en de VNG te onderzoeken of het (ruimtelijke ordenings) instrumentarium voor provincies en gemeenten toereikend is om agrarische leegstand VAB’s - Vrijkomende Agrarische Bebouwing, VAB’s) aan te pakken.