Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel wijziging Wet schadefonds geweldsmisdrijven

Minister Dekker (Rechtsbescherming) stuurt de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet schadefonds
geweldsmisdrijven naar de Tweede Kamer.