Beantwoording Kamervragen over de erontreinigde grond bij Schiphol

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kröger (GroenLinks) over de verontreiniging van de grond bij Schiphol door perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) en perfluoroctaanzuur (PFOA). Het Kamerlid stelde deze vragen naar aanleiding van het bericht 'Onrust rondom stort giftige grond Rijsenhout: “Zorgen om gezondheid van mijn kinderen”'.