Beantwoording vragen over initiatiefvoorstel-Verhoeven

Minister Grapperhaus (JenV) beantwoordt de vragen van de CDA-fractie van de Eerste Kamer over het Initiatiefvoorstel-Verhoeven. De vragen gingen over de belediging van de Koning en de modernisering van het Wetboek van Strafrecht.