Kamerbrief over Ontwerpbesluit experiment integraal persoonsgebonden budget op grond van de Wet langdurige zorg

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over het Ontwerpbesluit over het experiment betreft integraal persoonsgebonden budget op grond van de Wet langdurige zorg. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.