Kamerbrief over stand van zaken oprichting Invest-NL

Minister Wiebes (EZK) geeft de Tweede Kamer nadere informatie over de doelen, taken en aansturing van Invest-NL.

De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.