TK Voortgangsrapportage Taskforce Overvallen en aanpak van woninginbraken heling en geweld


Minister Dekker (Rechtsbescherming) en minister Grapperhaus (JenV) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van het actieprogramma 2.0 van de Taskforce Overvallen en de aanpak van woninginbraken, heling en geweld.