Uitstelbrief over schriftelijke vragen van de leden Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) over initiatieven voor passend onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) meldt de Tweede Kamer dat de antwoorden op vragen over initiatieven voor passend onderwijs later komen.