Beantwoording Kamervragen over de tarieven voor warmtelevering

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Stoffer (SGP) over de tarieven voor warmtelevering.