Beantwoording Kamervragen over gestapelde mijnbouw

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over gestapelde mijnbouw naar aanleiding van het bericht 'Expertmeeting moet oplossingen bieden rond zoutwinning Nouryon en Nedmag'.