Beantwoording Kamervragen over het onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies naar de sociale veiligheid van docenten

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van den Hul (PvdA) over de uitkomsten van het onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies naar de sociale veiligheid van docenten.