Beantwoording Kamervragen over over het onderzoek sociale veiligheid van docenten

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Meenen (D66) over het onderzoek sociale veiligheid van docenten.