Beantwoording vragen over artikel 'Windindustrie verzet zich tegen betalen van huur voor zeebodem'

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt de schriftelijke vragen van het Kamerlid Van der Lee over het artikel 'Windindustrie verzet zich tegen betalen van huur voor zeebodem'.