Kamerbrief met reactie op bericht dat de milieubeweging uit de klimaatonderhandelingen stapt

Minister Wiebes (EZK) biedt zijn reactie op het bericht in de Volkskrant van 20 december jongstleden, dat Greenpeace, Milieudefensie en de Natuur- en Milieufederaties uit de gesprekken zouden zijn gestapt om te komen tot een Klimaatakkoord.