Beantwoording vragen Staat van de Woningmarkt 2018

Minister Ollongren ( BZK) beantwoordt de vragen van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning over de Staat van de Woningmarkt.