Beantwoording Kamervragen over bruikbaarheid van de cijfers van het World Justice Project

Minister Grapperhaus (JenV) beantwoordt de vragen van het Kamerlid van Nispen (SP) over de bruikbaarheid van de cijfers van het World Justice Project
bij het vergelijken van rechtsstelsels.