Beantwoording Kamervragen over mogelijke sancties VS op Nederlandse bedrijven

Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) beantwoordt vragen over het artikel 'Amerika sluit sancties tegen Nederlandse bedrijven niet uit'.