Kamerbrief met beleidsreactie op advies 'Plezier in Bewegen'

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) reageert op het advies ‘Plezier in Bewegen’.