Schriftelijke beantwoording van openstaande vragen AO rechtsbijstand 23 januari 2019

Minister Dekker (Rechtsbescherming) beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer. De vragen van de commissie gingen over gesubsidieerde rechtsbijstand.