Uitstel beantwoording vragen over de Nederlandse versie van de Nashville-verklaring

Minister Van Engelshoven schrijft de Tweede Kamer dat zij de vragen van een aantal Kamerleden niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden. De Kamerleden hebben vragen gesteld over de Nederlandse versie van de Nashville-verklaring.