Uitstelbrief over hervorming salderingsregeling

Minister Wiebes (EZK) stuurt een uitstelbrief de Tweede Kamer over de stand van zaken van de hervorming van de salderingsregeling.