Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag wijziging Wet basisregistratie ondergrond

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet tot wijziging van de Wet basisregistratie ondergrond (bronhouderschap modellen, kwaliteitscontrole en enkele verbeteringen).