Nota naar aanleiding van het verslag wijziging Wet basisregistratie ondergrond

Minister Ollongren (BZK) reageert op vragen en opmerkingen van de Kamerleden van de VVD-fractie, de CDA-fractie en de D66-fractie over het voorstel van wet tot wijziging van de Wet basisregistratie ondergrond (bronhouderschap modellen, kwaliteitscontrole en enkele verbeteringen).