Kamerbrief over handhaving van het kraakverbod

Minister Grapperhaus (JenV) reageert op het verzoek van de Vaste Commissie Justitie en Veiligheid (JenV) over de handhaving van het kraakverbod. Hij geeft daarnaast een reactie op de motie van de Kamerleden Koerhuis (VVD) en Van Toorenburg (CDA). De motie verzoekt de regering om 'het kraakverbod in ere te herstellen’. Ook beantwoordt hij de vraag van het Kamerlid Buitenweg (GroenLinks) over de uitvoering van het verzoek in de motie. Tot slot gaat hij in op de vraag wat de mogelijkheden voor een burgemeester zijn om op basis van openbare orde per direct te kunnen ontruimen bij kraakacties.