Uitvoering toezeggingen en motie trustsector

Kamerbrief van minister Hoekstra van Financiën over de uitvoering van toezeggingen tijdens het plenaire debat over de Wet toezicht trustkantoren 2018 op 4 juli 2018 en het debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies op 5 september 2018.