Beantwoording Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Regels nekken mestexport per schip'

Minister Schouten (LNV) beantwoordt in een brief aan de Tweede Kamer vragen naar aanleiding van het bericht 'Regels nekken mestexport per schip'.