Kamerbrief over Ouderbetrokkenheid

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over versterking van de samenwerking tussen school en ouders (Ouderbetrokkenheid).