Kamerbrief over reactie op de verzoeken over geboortebeperking bij hoefdieren in de Oostvaardersplassen

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer een brief over verzoeken over geboortebeperking bij hoefdieren in de Oostvaardersplassen en verruiming van het leefgebied door het aanleggen van een corridor richting de Veluwe.