Kamerbrief bij geannoteerde agenda voor de informele JBZ-Raad van 7 en 8 februari 2019

Minister Dekker (Rechtsbescherming), minister Grapperhaus en staatssecretaris Harbers (beiden JenV) sturen de geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de informele Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op 7 en 8 februari 2019 naar de Tweede Kamer. Zij informeren de Kamer daarbij over de onderwerpen op de agenda. Staatssecretaris Harbers gaat in op de mededeling van de Europese Commissie: “Managing Migration in all its aspects: Progress under the European Agenda on Migration”. Ook informeert hij de Kamer over de stand van zaken van de onderhandelingen over het voorstel tot herziening van de Europese Grens en Kustwacht Verordening.