Aanbiedingsbrief bij Prevalentieonderzoek huiselijk geweld en kindermishandeling

Minister De Jonge stuurt de Tweede Kamer de inhoudelijke deelonderzoeken en de synthese die samen het Prevalentieonderzoek huiselijk geweld en kindermishandeling vormen.

Bijlagen